ICE-S770

 

 

ICE-S320 : 320 W

เหมาะสำหรับสนามกีฬาขนาดใหญ่ทุกประเภท เช่น สนามฟุตบอลขนาดใหญ่ สนามฟุตบอลไทยลีก สนามเทนนิส สนามบาส สนามฟุตซอล ฯลฯ