ICE-S240

 

 

ICE-S240 : 240 W

เหมาะสำหรับสนามกีฬาขนาดใหญ่ทุกประเภท เช่น สนามฟุตบอลขนาดใหญ่ สนามฟุตบอลไทยลีก สนามเทนนิส สนามบาส สนามฟุตซอล ฯลฯ