ผลงานขาย

ผลงานบางส่วนของ ไอซ์ แอลอีดี

ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรมพระราม6 P3.9
สวนน้ำจูลาสิคปาร์ค จ.นครปฐม P16 Outdoor
ตลาดปลาสวยงามจังหวัดราชบุรี
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม P16 Outdoor
ห้างเสริมไทยพลาซ่า จ.มหาสารคราม P16 Outdoor
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร P6 Indoor
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี P10 Outdoor
มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิต P6 Indoor
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ศาลายา)